Tävlingsregler

Tävlingsregler för KM

Syfte

Syftet med vår interna tävling KM är enkelt, den ska uppmuntra oss att fotografera. Vi brukar i största lekfullhet genomföra ett KlubbMästerskap (KM) över fyra tävlingsomgångar per kalenderår. Varje tävlingsomgång behandlar ett speciellt tema som vi försöker variera över året så att vi ställs inför ett antal olika utmaningar. För att göra tävlingen lite extra rolig försöker vi till varje omgång engagera en extern domare, tillika föredragshållare, som enväldigt får utse omgångens vinnande bilder.

Ingenting i klubbens KM är på fullt allvar. Syftet med klubbens interna tävling är att stimulera till fotografering, gärna också skapa utmaningar som gör att vi utvecklas som fotografer. Men även den största lekfullhet kräver regler. Klubben har därför ett antal enkla regler kring KM. Regler som kan omstöpas och förändras från år till år. Nedanstående regler gäller tills dess vi bestämmer oss för att ändra.

Etapper

Vårt klubbmästerskap genomförs i 4 etapper. En etapp är en kollektionsetapp och tre etapper är s.k. enkelbildsetapper med ett tema, Oftast är det en extern domare som sedan väljer ut de bästa bilderna. Dessa bilder visas på månadsmötet och vi diskuterar dem tillsammans. I enlighet med ett poängsystem för deltagande och av domaren uttagna bilder räknas poäng fram och i slutet av året utses en klubbmästare.

Nytagna bilder

Ett av syftena med KM är att sporra till aktivt fotograferande, därför bör de bilder du deltar med vara nytagna. Bilder som tävlat och belönats i tidigare etapp av klubbens KM, oavsett KM-år, får inte återanvändas i ny tävlingsomgång inom KM.

Tema

Varje etapp har ett tema, ett motto. Klubben försöker variera tema så att vi över en KM-omgång ställs inför olika typer av utmaningar.

Kollektion

En kollektion skall bestå av 3 – bilder och varje tävlingsdeltagare får lämna in max 2 kollektioner

Bedömning

Varje omgång bedöms av en (gärna extern) domare. Klubben letar ständigt efter nya kandidater på det uppdraget, eftersom domaren blir “förbrukad” efter ha dömt en etapp. Domare kan återinsättas att döma på nytt, men först efter betydande karantän.

Bedömningen innebär att domaren plockar ut 20% av totalt antal inlämnade bilder eller kollektioner ur omgången. Dessa belönas med extra poäng, utan att rangordnas inbördes. Dessa bilder visas på månadsmötet och vi diskuterar dem tillsammans. Domaren väljer dessutom ut 1-3 bilder/kollektioner som “Domarens favorit”, dessa belönas med ytterligare poäng och en flaska Chateau du Photo.

Poängsystem

Poängsystemet är gjort för att stimulera både deltagande och premiera de utvalda bilderna. Vi har för närvarande ingen skillnad i poängsystem för enkelbildsetapp eller kollektionsetapp.

För deltagande i en etapp får man 1 poäng oavsett om man lämnar in 1 eller 3 bilder (kollektion 1 eller 2 kollektioner). Man får därmed 1 poäng genom att delta och lämna in något till ett KM. En belönad bild eller kollektion erhåller ytterligare 2 poäng. Bild eller kollektion som blir “Domarens favoriter” belönas med ytterligare 5 poäng.

Klubbmästare – Mästarinna

Efter årets sista KM utses den medlem som samlat högst poäng under året till Klubbmästare-mästarinna. Han/hon erhåller ett diplom och ett presentkort från Fotografiska på 500:- att använda under det kommande året. 

Inlämning av bilder

Inlämning av bilder till KM sker digitalt till adressen tavling@stockholmsfotoklubb.org . Sista dag för inlämning är ca 9 dagar innan månadsmötet, exakt datum för varje KM anges i separat mail och i “Kalender-rutan” på klubbens hemsida.

Bildernas storlek får vara upp till 1920 x 1080 pixel (max bredd=1920, max höjd=1080). Det betyder att inget av maxmåtten får överstigas, oavsett om bilden är stående eller liggande. Filen du skickar in bör normalt inte vara större än 750 Kb.

Vattenstämplar eller ditt namn synligt i fotot ska undvikas, bilderna skall vara anonyma för bilddomaren. Skicka in bilden i jpg eller jpeg, använd inte raw-format eller zipade filer. Det är mycket bra om du undviker vissa saker i filens namn, tex. flera punkter eller komman … ,,, även flera mellanslag (tomrum) i filnamnen samt nordiska tecken (å, ä och ö) kan ställa till trassel.

Ett önskemål när du namnger bildfilerna är att inte vara extremt kortfattad, lägg gärna till delar av ditt namn till filnamnet. Exempel: om temat är “blomma”, så kommer vi att få in många bidrag som heter blomma1, blomma 2 osv. Lägg därför till något, dina initialer eller en del av ditt namn, så blir det lättare att hålla isär de olika bidragen.

Hoppas du får ett trevligt tävlings-år, och Lycka Till i våra KM!