Klubbmöte och Årsmöte den 10 mars – Årsmöteshandlingar

108

I anslutning till klubbmötet den 10 mars har Stockholms fotoklubb sitt årsmöte.

Vi får besök av Gatufotografen Malin Jochumsen

Auktion på Fotoböcker. (Om du har fina fotoböcker du vill göra dig av med går det bra att lämna in i början av mötet. Pengarna går till klubben)

Den resterande tiden ägnas åt årsmötet

Motioner

OBS – senast fyra veckar före årsmötet ska ev motioner vara styrelsen tillhanda. Det därför att Styrelsen till årsmötet ska hinna avge skriftligt yttrande över motionerna.

Årsmöteshandlingar

Kallelse till årsmötet och dagordning hittar du här: Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse för 2019 (innehåller även resultat och balansräkning för 2019 samt budget för 2020) hittar du här: Verksamhetsberättelse 2019

Revisionsberättelse publiceras inom kort

Här kommer Valberedningens förslag att publiceras

/Styrelsen