Nu är det dags för klubbmästerskap etapp3 “Kollektion”.

344

Till etapp3 i klubbmästerskapet ska en kollektion, bestående av 3-5 bilder, lämnas in  (valfritt tema).

Inlämning

  • Inlämning av bilder till KM sker digitalt till adressen tavling@stockholmsfotoklubb.org. 
  • senaste datum för inlämning är 2 sept kl. 24.00
  • Bildstorlek får vara upp till 1920 x 1080 pixel (max bredd=1920, max höjd=1080). Det betyder att inget av maxmåtten får överstigas, oavsett om bilden är stående eller liggande. Format jpg. Max 1,5 mb per bild.
  • Fotografens namn eller signatur får inte synas i bilden. Bildfilens namn ska vara Efternamn_Förnamn_EtappX_Y. X är etappens nr 1-4. Y är bildens namn. För etapp 3 anges kollektionens namn plus ett nummer så att kollektionens bilder kommer i rätt ordning. Alla kollektioner ska ges ett namn. Obs! inga specialtecken eller å,ä,ö får ingå i bildfilens namn.

Exempel: Aberg_Clas_etapp3_Centrum2 för bild nr 2 i kollektionen som Clas döpt till ”Centrum” i etapp 3

Läs mer om Klubbmästerskap